Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie hlavný radca (Ref. č.: V/23/2011) - Odbor informačných technológii

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - Štátny radca (Ref. č.: V/24/2011) - Informatika (sociálno - ekonomické informácie, štátny informačný systém)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie - Štátny radca (Ref. č.: V/26/2011) - Sekcia zdravia; Odbor zdravotnej starostlivosti