Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhodnotenie-ziadosti-veda-vyskum-2018.pdf
Stanovisko Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky týkajúce sa celkového súhrnu nedostatkov v prezentáciách o dosiahnutom pokroku v aktivitách projektových žiadostí (,,Výzva pre výskum a vývoj 2018“) celkovy-suhrn-nedostatkov-v-prezentaciach-2018.pdf

Aktualizácia: 21.2.2020