Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhodnotenie-ziadosti-veda-vyskum-2018.pdf