Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava
Výberové konania na obsadenie miest členov štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Martin