Výročná správa RÚVZ SR za rok 2012 vyrocna_sprava_RUVZSR_2012.pdf