Záverečná správa o plnení kontraktu za rok 2012 vyrocna_sprava_nczi_2012.pdf
​Správa o finančnom hospodárení organizácie za rok 2012 hospodarenie_nczi_2012.pdf