Výročná správa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky za rok 2014