Výberové konanie na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorý bude predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne, sa uskutočnilo dňa 27. marca 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Do výberového konania sa v stanovenom termíne prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa a zúčastnili sa predmetného výberového konania.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., ktorý bude predsedom predstavenstva zdravotnej poisťovne a ústneho pohovoru (vrátane posúdenia projektu predloženého jednotlivými uchádzačmi) vyhodnotila výsledky uchádzačov a určila výsledok výberu, t. j. zoznam uchádzačov, ktorí vyhoveli stanoveným podmienkam a ktorý oznámila výberová komisia vykonávateľovi akcionárskych práv – ministerke zdravotníctva Slovenskej republiky, nasledovne:

 

Meno a priezvisko uchádzača

Individuálne hárky

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

Hodnotiaci hárok doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. .pdf 

PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Hodnotiaci hárok PhDr. Ľubica Hlinková, MPH .pdf 

 

Vykonávateľ akcionárskych práv – ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybrala do predstavenstva spoločnosti:

doc. PhDr. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: MUDr. Ladislav Slobodník, MBA
členovia: MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
PhDr. Peter Baláž, PhD.
PhDr. Milan Brdárský
Ing. Peter Kalenčík, MSc.

​ ​​

​​