Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava sa uskutočnilo v dňoch 21. a 25. júla 2011.

Do výberového konania sa prihlásili piati uchádzači, ktorí splnili predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa. Jeden z prihlásených uchádzačov písomne oznámil, že sa nezúčastní predmetného výberového konania.

Výberová komisia po zhodnotení výsledku výberového konania určila nasledovné poradie uchádzačov:

 
UchádzačPoradie
MUDr. Miroslav Bucha1.
Ing. Tomáš Druckernezúčastnil sa
Doc. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.2.
MUDr. Vladimír Javorka, PhD.3.
MUDr. Peter Lukáč

Na základe vyššie uvedeného výberová komisia odporučila ustanoviť do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Univerzitnej nemocnice Bratislava MUDr. Miroslava Buchu.