Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má na svojom webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/spolocny-sekretariat-vyborov/vybor-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/vyzva-zaradenie-do-evidencie-organizacii-zastupujucich-osoby-so-zdravotnym-postihnutim-vo-vybore-osoby-so-zdravotnym-postihnutim/  zverejnenú výzvu na podanie žiadostí o zaradenie do evidencie organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím za účelom voľby reprezentantov do Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. Žiadosti je možné predkladať najneskôr do 2. mája 2022 (vrátane).