OZNAM: Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo úspešných aj neúspešných žiadateľov vo Výzve  na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Na základe ukončeného hodnotenia projektov zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR kompletné zoznamy  žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, žiadateľov, ktorí splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a z dôvodu nedostatočnej výšky alokácie boli zaradení do rezervného zoznamu, ako aj zoznam žiadateľov, ktorí nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Link na zoznamy: https://www.health.gov.sk/Clanok?Vyzva-POO-financovanie-malych-invest-projektov

logo POO MZ SR.jpg