Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom organizuje dňa 28.marca 2022 webinár "Etika biomedicínskeho výskumu" určený pre vedeckých pracovníkov lekárov, farmaceutov a vedcov, ktorí sa zaoberajú biomedicínskym výskumom.
 
Webinár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.
 
Viac informácií a program nájdete na: https://info193542.wixsite.com/bioetika
Tešíme sa na Vašu účasť!