Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom Inštitútu výskumu a vývoja/ BioHub v spolupráci s Národným onkologickým ústavom organizuje dňa 31. marca 2022 webinár "Správna klinická prax pre členov etickej komisie".

Webinár je určený pre členov etických komisií a každého, kto má záujem o znalosti Zásad správnej klinickej praxe a pravidiel pre etické posudzovanie klinických skúšaní podľa medzinárodných zásad Správnej klinickej praxe ICHGCP (R2), ktoré sú zamerané na povinnosti Etickej komisie kapitola 3.
 
Webinár je financovaný Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave.
Registrácia je otvorená do 27.03.2022

Registrovať sa môžete prostredníctvom prelinku v slove Registrácia uvedenom v Programe.
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť!