Na ministerstve zdravotníctva bola tlačová beseda, na ktorej minister Ivan Uhliarik informoval o šetrení v zadlžených nemocniciach, ktoré v rezorte zanechala bývalá vláda.

Dlh nemocníc v zriaďovateľskej  pôsobnosti MZ SR sa vyšplhal k 30.6. 2010 na 148,7 milióna eur, pričom v roku 2006,  keď končila vláda Mikuláša Dzurindu, to bolo 80 miliónov eur.  Dlh Všeobecnej zdravotnej poisťovne dnes predstavuje  46 miliónov eur, v roku 2006 bola poisťovňa v pluse 9 miliónov eur. Prijímanie šetriacich opatrení je nevyhnutné, pretože bývalá vláda nezrealizovala žiadne systémové zásahy, ak nerátame poskytnutie  návratnej  finančnej  pomoci  nemocniciam vo výške 130 miliónov eur. Tento krok však, obrazne povedané, pripomína skôr  naliatie  peňazí do deravých  sudov, pretože nemocnice stále vytvárajú veľké dlhy.

Minister Ivan Uhliarik (vľavo) a hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Katarína Zollerová (vpravo)

Ministerstvo zdravotníctva stojí pred  naliehavou úlohou – riešiť situáciu, pričom upratovanie a šetrenie je začiatkom  transformácie nemocníc na štátne akciové spoločnosti. V žiadnom prípade však nepôjde o privatizáciu, nemocnice zostanú aj naďalej vo vlastníctve štátu. Ak je naším cieľom transformácia nemocníc na štátne akciové spoločnosti, je nevyhnutné nastaviť ich  fungovanie tak, aby v ideálnom prípade neprodukovali žiadne dlhy. Už spomínané upratovanie a šetrenie  v nemocniciach  sa nedotkne lekárov, sestier a pacientov, zahŕňa napríklad zníženie platov riaditeľom, úsporu cca 15 % z nákladov na lieky a cca 10 % z nákladov na špeciálny zdravotný materiál, úspory sa budú týkať aj nákladov na energie a personálnych nákladov. Ročné celkové úspory vo všetkých  štátnych nemocničných zariadeniach očakávame na  úrovni 7-8 % ich ročného rozpočtu, čo  predstavuje asi  50 miliónov.

Upratovanie a šetrenie (prezentácia na stiahnutie tu)

Obrázok prezentácia