Na základe potvrdení OTP však zamestnávatelia zatiaľ nemôžu podmieňovať vstup na pracovisko. Firmy a zamestnávatelia už môžu zisťovať, či sú ich zamestnanci zaočkovaní, či prekonali ochorenie Covid-19, alebo či majú negatívny PCR alebo antigénový test (napríklad prostredníctvom digitálneho Green passu a aplikácie OverPass).
 
Od pondelka 22. novembra 2021 však ešte nebudú môcť zamestnávatelia zamedziť vstupu zamestnancom na pracovisko, ak sa nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení (OTP).
 
V najbližších dňoch bude zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), na základe ktorej bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení:
- o očkovaní proti ochoreniu Covid-19,
- o prekonaní ochorenia Covid-19,
- o negatívnom PCR/Ag teste,
- prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.
 
Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu.
 
Ministerstvo zdravotníctva intenzívne rokuje s rezortami práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom.
 
O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe, budú  zainteresované inštitúcie bezodkladne informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy.