Zmeny v liekovej politike prinášajú benefity nielen pre pacientov, ale aj pre samotný štát. Nové referencovanie liekov by malo po novom ročne priniesť úsporu vo výške viac ako 76 miliónov eur. Zmeny výpočtu ceny liekov z druhej najnižšej ceny na priemer troch najnižších v rámci EÚ by podľa odhadov Ministerstva zdravotníctva SR mali znamenať pokles cien u viac ako 1220 liekov, ktoré slovenskí pacienti užívajú. Dané zníženie však tentokrát nepôjde na úkor pacientov, či zdravotných poisťovní. Spomínané čísla tak vyvracajú tvrdenia bývalého vedenia rezortu zdravotníctva a opozície, ktorí občanov desili niekoľkomiliónovým nárastom cien liekov, doplatkov pacientov a rovnako aj úhrad zdravotných poisťovní. Analýza ministerstva poukazuje, že prioritou v liekovej politike aj naďalej ostáva jej sociálne únosná stránka pre všetkých občanov SR a čo možno najefektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov. Dôkazom tejto snahy sú aj výsledky porovnania doplatkov pacientov za lieky. Kým v roku 2011 doplatili pacienti za lieky celkovo viac ako 175 mil. eur, v roku 2012 to bolo menej až o 26 mil. eur. Udržať tento trend, prípadne ho ešte znížiť, bude jednou z priorít ministerstva zdravotníctva aj v ďalších rokoch.
Dané novinky vnímam veľmi pozitívne, a to nielen z pohľadu pacienta, ale aj samotného štátu. Našou snahou je totiž čo najefektívnejšie využívanie verejných zdrojov tak, aby sme poskytovali zdravotnú starostlivosť v čo možno najvyššej kvalite,“ povedala ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. Pozitívnou zmenou úprav v oblasti liekovej politiky je najmä zmena referencovania cien liekov. Tá sa po novom z druhej najnižšej ceny v rámci EÚ bude vypočítavať z priemeru troch najnižších. Táto novinka by mala podľa predbežných výpočtov znížiť ceny liekov u viac ako 1220 liekov, čo  znamená predpokladanú úsporu vo výške viac ako 76 mil. eur. „Tieto zmeny sa neodzrkadlia ani na doplatkoch pacientov a ani na úhradách zdravotných poisťovní tak, ako poukazovala opozícia. Tá síce spomínala sumu niekoľko desiatok miliónov eur, ale zavádzala, keď tvrdila, že pôjde o zdraženie. Neviem, aké prepočty mali vtedy opoziční poslanci v rukách, no zjavne neboli správne,“ poukázala ministerka zdravotníctva.
Zaujímavé fakty priniesla aj analýza ministerstva zdravotníctva, ktorá porovnávala výdavky v oblasti liekovej politiky v rokoch 2011 a 2012. V minulom roku pacienti zaplatili na doplatkoch za lieky až o takmer 15% menej ako v roku 2011. „Prax hovorí jasne. Pacienti chcú byť liečení tou najmodernejšou farmakoterapiou, no za lieky nie sú ochotní doplácať vôbec, prípadne doplácať len minimum. Pre každého občana nášho štátu musí byť dobrou správou, že na doplatkoch sme v roku 2012 celkovo zaplatili až o 26 miliónov menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Rovnako sa nám efektívnymi nástrojmi podarilo znížiť priemernú cenu za jedno balenie lieku z pôvodných 10,71 eur na 10,60 eur, pričom tento pokles bol na strane doplatku pacient.“ potvrdil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky Adam Hlôška.
Zmeny v liekovej politike priniesli dobré správy aj pre samotné poisťovne, ktoré časť ceny liekov preplácajú. „Kým v roku 2011 sa úhrady zdravotných poisťovní za lieky pohybovali vo výške viac ako 1,052 mld. eur, nasledujúci rok sa podarilo tieto výdavky znížiť na viac ako 1,004 mld. eur. Zdravotné poisťovne týmto spôsobom ušetrili takmer 50 mil. eur.“ dodal Adam Hlôška.
Je samozrejmé, že snahou ministerstva bude aj naďalej udržať trendy z roku 2012 v podobe znížených cien liekov, doplatkov pacientov a samozrejme aj úhrad zdravotných poisťovní. Efektívnym nástrojom na presadzovanie niektorých priorít by mala byť aj kategorizácia liekov, ktorej zmeny sa v pozitívnom zmysle prejavili už v aprílovej kategorizácii. Tá v porovnaní s januárom znížila doplatky u 835 liekov. Podobné pozitíva čakajú pacientov aj v júlovej kategorizácii. Tá by v porovnaní s aprílom mala znížiť doplatky u 708 liekov, pričom až polovica z celkového počtu liekov bude bez doplatku prípadne s doplatkom do jedného eura. „Doplatky za lieky vnímajú pacienti veľmi citlivo. Aj preto platí zásada, že na každé chronické ochorenie existuje liek bez doplatku, prípadne so sociálne únosným doplatkom do jedného eura. Pacienti by sa mali ohľadne doplatkov informovať najmä u svojich lekárov, prípadne lekárnikov, ktorí majú informácie o výške doplatkov a môžu pacientovi pomôcť pri predpisovaní liekov tak, aby si kvalitnú liečbu mohli dovoliť zaplatiť,“ potvrdila ministerka Zuzana Zvolenská. 
Ministerstvo bude v napĺňaní cieľov liekovej politiky aj naďalej presadzovať tri základné princípy: sociálne únosnú liekovú politiku, kvalitné poskytovanie zdravotnej starostlivosti a ekonomické možnosti štátu.