Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2700

 1. ​​Kontaktujte nás/ Our contact: + 421 2 59 373 236 ... barbora.kucerova@health.gov.sk O nás: ... Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ ...
  Dátum: 16. januára 2023  Veľkosť: 183 KB
  https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 2. Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti Pdf súbor na stiahnutie TU! ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 16. januára 2023  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti

 3. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k očkovaniu očkovacími látkami proti ... Informácia o postupoch pri vystavovaní ošetrovného pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vo ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 95 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 4. Štatút Etickej komisie pre klinické skúšanie humánneho lieku, pre ... Základné informácie k žiadosti o povolenie klinického skúšania liekov podľa Nariadenia č ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?Eticka-komisia-pre-klinicke-skusanie

 5. Zoznam stredných zdravotníckych škôl v Slovenskej republike ... Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi ... Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 80 KB
  https://www.health.gov.sk/?zoznam-szs-v-sr-1

 6. Analýza stavu verejnej siete poskytovateľov špecializovanej ambulantnej gynekologickej starostlivosti k 1. 3. 2022 a návrh novej verejnej minimálnej siete ... č. 2 Nariadenia vlády SR č. 640/2008 Z. z. o ...
  Dátum: 13. januára 2023  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/?specializovana-ambulantna-gynekologicka-starostlivost

Strana 1 z 450 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 150 230 300 380 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1100

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 25. januára 2023  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu ... Ja, dolu podpísaný, štatutárny zástupca organizácie/štatutárny zástupca partnera organizácie ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/radioterapia-01-priloha-1-cestne-vyhlasenie-MSP.docx

 3. získané počas života či práce, ale ... Doplňujúce informácie ... [Tu uveďte všetky ďalšie relevantné informácie, napr. kontaktné osoby, ... [Prílohy môžu byť priložené, pokiaľ doplňujú vyššie uvedené informácie ...
  Dátum: 12. septembra 2022  Veľkosť: 43 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Priloha_c_2-CV.docx

Strana 1 z 184 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 90 120 150 180 > >>