Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1500

 1. Viac informácií o prevencii a ochrane zdravia ... Zákon č. 577/2007 Z.z. o ... Informácie o preventívnych prehliadkach sú ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ... bližšie informácie o prevencii rakoviny ...
  Dátum: 17. augusta 2019  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-prevencia

 2. Sémantické stromy pre podporu výkonu činností v oblasti ochrany osobných ... údajov, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológiách verejnej ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 20. augusta 2019  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost-a-bezpecnost

 3. Sémantické stromy pre podporu výkonu činností v oblasti ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a informačných technológiách verejnej správy ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 20. augusta 2019  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?informacna-povinnost-a-bezpecnost-semanticke-stromy

 4. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - august 2019 ... MZ SR zasadačka č.119/I.posch. ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 19. augusta 2019  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?kalendar201908

 5. Odbor medzinárodných vzťahov a záležitostí EÚ ... PharmDr. Miriam Vulevová, MBA - poverená vykonávaním funkcie ... doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 5. novembra 2019  Veľkosť: 79 KB
  https://www.health.gov.sk/?veduci-zamestnanci-3

 6. ​​​​​​​​​​ Aritmetický priemer denných referenčných výmenných kurzov vyhlásených Európskou centrálnou ... doplnujuce-informacie-k-podavaniu-ziadosti-podla-zakona-363-2011 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 5. novembra 2019  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?prepocet-cien-na-menu-euro

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1200

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 2. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 11. novembra 2019  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 3. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 4. Vidíte potrebu finančne efektívnych skríningových programov na skoré odhalenie sluchových ... daných porúch prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. V ročnom výkaze o činnosti ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 34 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/diskusny_prispevok.doc

 5. Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity ... výmena informácií, skúseností a poznatkov o hlavných výzvach vo verejnom zdravotníctve ... doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH ...
  Dátum: 19. októbra 2011  Veľkosť: 5861 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dni_vychovy.doc

 6. možnosť generickej substitúcie v rozsahu vyhlášky ... povinná generická preskripcia v rozsahu liečiv ... mesačne sprístupni elektronicky predpisujúcemu lekárovi informácie o tom, aký konkrétny liek, bol ...
  Dátum: 3. januára 2012  Veľkosť: 198 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/preskripcia.pptx

Strana 1 z 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 170 > >>