Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2900

 1. ​​Viac informácií o optimalizácií siete nemocníc môžete nájsť na webe www.sietnemocnic.sk ... Zákon č. 540/2021 Z. z. o ... Pripravujeme novú stránku s komplexnými informáciami o optimalizácii nemocníc.​​​​​​ ...
  Dátum: 14. mája 2024  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?Siet-nemocnic

 2. ​​​​​​​​​​​​​Hlavní odborníci MZ SR vymenovaní v súlade so Štatútom hlavných odborníkov a krajských odborníkov zo dňa 18.11.2011. ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 11. júna 2024  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?hlavni-odbornici

 3. Výbor pre psychosociálnu podporu v oblasti duševného zdravia ... ​​Výbor je stálym koordinačným, konzultatívnym a odborným orgánom Rady vlády Slovenskej ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 3. apríla 2024  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?vybor-psychosoc-podpora-oblast-dz

 4. ​​​​​​​​​​​​​​Pre vyhľadanie použite funkciu CTRL+F ... V mobile Android ...; Hľadať na stránke ... ​Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeny časov očkovania. Počet ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 7. júna 2024  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

 5. Rada vlády SR pre duševné zdravie bola zriadená ... e-mailovú adresu sekretariátu rady. Bližšie informácie o programe zasadnutia nájdete v časti stránky ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 6. júna 2024  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?rvdz

 6. ÚKR a HM - Slovenský Červený kríž ... MA a MA Galya Toteva Terzieva ... ÚKR a HM - IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany ... ÚKR a HM - Operačné stredisko záchrannej ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 16. mája 2024  Veľkosť: 86 KB
  https://www.health.gov.sk/?kontakty-okm

Strana 1 z 484 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 160 240 320 400 480 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 2300

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 10. júna 2024  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. schválený uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre duševné zdravie č. 24/2023 z 18.decembra 2023 ... Štatút Výboru pre psychosociálnu podporu v oblasti duševného zdravia (ďalej len „štatút“) upravuje ...
  Dátum: 19. marca 2024  Veľkosť: 53 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/rvdz/Statut_vyboru_RVDZ_pre_psychosoc_podporu_oblast_dusevne_zdravie.docx

 3. prílohou) metodickej príručky. Väčšina kľúčových informácií pre prípravu je poskytnutá práve formou ... návodu v šablóne FER. Doplňujúce informácie k príprave FER a odôvodnenia vybraných požiadaviek v ...
  Dátum: 17. apríla 2024  Veľkosť: 256 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/doku_kl/MP-podrobnosti-farmako-ekonomickeho-rozboru-lieku.docx

 4. ATC kód a názov účinnej látky ... kvalitu predkladanej dokumentácie. Väčšina kľúčových informácií pre prípravu je poskytnutá v šablóne FER. Doplňujúce informácie k príprave FER a odôvodnenia vybraných ...
  Dátum: 17. apríla 2024  Veľkosť: 129 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/doku_kl/Farmako-ekonomicky-rozbor-lieku-FER.docx

 5. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. ... Ministerstvo zdravotníctva SR; Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a ... Identifikované problémy, riziká, prípadne prijaté opatrenia na ich odstránenie a ďalšie informácie. ...
  Dátum: 2. februára 2024  Veľkosť: 54 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Prijimatel/Priloha-c-2-Monitorovacia-sprava-projektu.docx

Strana 1 z 384 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 130 190 260 320 380 > >>