Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 2400

 1. Informácie pre zdravotníckych pracovníkov ... Informácia ku kontraindikácii očkovania proti ochoreniu COVID-19 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?Info-ZP-amb-ockovanie

 2.    Krok 2 – na základe registrácie Vám bude Ministerstvom zdravotníctva SR vyhotovená a zaslaná zmluva na podpis; ...    Krok 3 – zaslanie podpísanej zmluvy v 4 ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?Amb-ockovanie-prihlasenie

 3. Inštruktážne video k objednávaciemu procesu vakcín ... Inštruktážne video k príprave očkovacieho roztoku ... Inštruktážne video k postupu po zaočkovaní pacienta ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?Mat-video-amb-ockovanie

 4. Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, ... dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za ochotu zapojiť sa do vakcinácie proti ochoreniu Covid-19 a pomohli tak v ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Ambulantne-ockovanie

 5. Inštitút výskumu a vývoja (ďalej len „IVV“) pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) sa transformoval 1. januára 2019 z Odboru výskumu a vývoja MZ SR, ktorý vznikol ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 108 KB
  https://www.health.gov.sk/?institut-vyskumu-a-vyvoja

 6. Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k aplikácii dodatočnej tretej dávky mRNA vakcíny pre imunokompromitované osoby a tretej posilňovacej dávky mRNA vakcíny pre ostatné osoby ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 90 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

Strana 1 z 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 130 200 270 330 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1500

 1. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 14. októbra 2021  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 3. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 4. poskytnúť informáciu ... č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o ... n e v y h o v u j e m ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha2.doc

 5. Základné informácie o projekte ... (Doplní MZ SR. / To be completed by the ... Súhrnná informácia o projekte ... Základné informácie o riešiteľských organizáciách ... Základné informácie o zodpovednom riešiteľovi ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 197 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-3-1A.docx

 6. OPISNÝ FORMULÁR PROJEKTUPríloha č. 3 ... sa má projekt venovať, poskytnite informácie a významné okolnosti ovplyvňujúce riešenie projektu ... Opis činností musí obsahovať aj informáciu, aká bude prepojenosť ...
  Dátum: 31. mája 2018  Veľkosť: 188 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/veda_vyskum_vyvoj/vv2018/Priloha-3-1B.docx

Strana 1 z 250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 170 210 > >>