Hľadali ste: Informácie

Stránky a články

Počet výsledkov: 1800

 1. Informácie sa poskytujú výhradne na emailovej adrese: ... VÝNIMKY – INFORMÁCIA Ministerstvo zdravotníctva SR administruje žiadosti o výnimku z Opatrenia ... Viac informácií je dostupných na: ...
  Dátum: 21. septembra 2020  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-vynimky-informacia

 2. Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky ... skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej komisie pre lieky ... covid-19-vynimky-informacia ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 21. septembra 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-lieky

 3. Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky ... Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 24. septembra 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-zp

 4. Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny ... Pravdivé oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 23. júla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kk-dp

 5. Zoznam členov Kategorizačnej rady pre zdravotnícke pomôcky ... skutočnostiach nasvedčujúcich vylúčeniu člena Kategorizačnej rady pre ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 24. septembra 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?zoznam-clenov-kr-zp

 6. Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre špeciálne zdravotnícke materiály ... ​ Predseda komisie:MA Michal Staňák, AKC ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 24. septembra 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?clenoviaKK-SZM

Strana 1 z 300 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 100 150 200 250 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 1400

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dalo na medzirezortné pripomienkové konanie návrh Zoznamu liečiv a liekov a dietetických potravín plne uhrádzaných alebo ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 50 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/lieky/lieky2007/degresivna marza.doc

 2. DocumentLibrary ... Site Actions ... This page location is: ... MZSR Web ... Všetky položky ... IKZ ... English ... SFLP ... Pictures ... Obrázky webu ... Libraries ... Stránky ... Vestníky ... Lists ... Články ... Hlavné menu ... FAQ ... Otázky a informácie ... Sekcie otázok a informácií ...
  Dátum: 25. septembra 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Forms/AllItems.aspx

 3. Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie ... alebo názov a sídlo právnickej alebo fyzickej osoby: ... Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná): ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 34 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha3.doc

 4. poskytnúť informáciu ... č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o ... n e v y h o v u j e m ...
  Dátum: 27. februára 2013  Veľkosť: 35 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/211_priloha2.doc

Strana 1 z 234 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 80 120 160 200 230 > >>