Hľadali ste: Koronavírus

Stránky a články

Počet výsledkov: 970

 1.  Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie ... koronavirus-covid-19 ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-videa

 2. Usmernenie pre pracovníkov pracujúcich v zdravotníctve na používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri starostlivosti o osoby so suspektným alebo potvrdeným ... koronavirus-covid-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp

 3. Kalendár stretnutí s farmaceutickými firmami, zasadnutí kategorizačných komisií a kategorizačných rád - marec 2020 ... MZ SR zasadačka č.119/I.posch. ... koronavirus-covid-19 ...
  Dátum: 11. marca 2020  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?kalendar202003

 4. covid-19-povolenia-mzsr-terapeuticke-pouzite-liekov-v-neschvalenej-indikacii-infekcie ... Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19 ... koronavirus-covid-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-povolenia-mzsr-terapeuticke-pouzite-liekov-v-neschvalenej-indikacii-infekcie

 5.  Skríningová technika RHUDO - Odporúčaný postup v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, akútny a chronický PTSD (14. apríla 2020) ...  Domáca izolácia a triedenie podľa definície ... koronavirus-covid-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-standardizovane-postupy-protokoly-a-odporucania

 6. Posilnenie kapacít zdravotníckeho systému v SR a ochrana verejného zdravia v súvislosti s pandémiou ... ak nie kľúčových účinných možností ako poraziť koronavírus a vrátiť sa späť k normálnemu spôsobu ...
  Dátum: 19. januára 2021  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?Projekt-posilnenie-ZS-a-OVZS

Strana 1 z 162 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 100 130 160 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 5

 1. Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny C ... Lymská choroba - včasná diseminovaná infekcia, kožná forma ... Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený ... Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená ...
  Dátum: 13. septembra 2022  Veľkosť: 1508 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Zoznam-chorob-sumar/Zoznam-chorob-sumar.xls

 2. Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde ... Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená ... Iná gastroenteritída a kolitída infekčného a bližšie neurčeného pôvodu ...
  Dátum: 11. januára 2016  Veľkosť: 6474 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/MKCH/20160111_MKCH_10.xls

 3. Infekčné a parazitové choroby (A00 - B99) ... Choroby krvi a krvotvorných ústrojov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D50 - D90) ... Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 - E90) ...
  Dátum: 12. februára 2016  Veľkosť: 5980 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/MKCH/MKCH_10_2016.xls

Strana 1 z 1 1