Inštitút zdravotnej politiky (IZP) je analytický útvar ministerstva zdravotníctva. Našou úlohou je pripravovať vstupy, podklady a analýzy, ktoré sa využívajú pri realizácií projektov, reforiem či zdravotnej politiky na Slovensku. Medzi naše hlavné projekty patrí referencovanie cien zdravotného materiálu, pomôcok a iných nákladových položiek, centrálny nákup ťažkej techniky, či vytváranie optimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Časový rozsah: v zmysle zákonníka práce
Dátum nástupu: dohodou

Náplň práce:

  • Spracovávanie cenových podkladov realizovaných nákupov zdravotníckej techniky do centralizovanej databázy Ministerstva zravotníctva Slovenskej republiky
  • spolupráca s poskytovateľmi ústavnej starostlivosti zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva pri príprave podkladov k nákupu zdravotníckej techniky
  • príprava podkladov k výberovým konaniam a koordinovanie procesu verejných obstarávaní organizovaných v rámci ministerstva.

Požiadavky:

  • Počítačové zručnosti:
    • Excel – pokročilý

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na katarina.hermann@health.gov.sk s názvom „Práca na IZP“ v predmete mailu.