Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Legislatíva

​​

Legislatíva

Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, vyplývajúce z oblasti pôsobnosti.


Vyhlášky, metodické pokyny, usmernenia, vykonávacie predpisy

Vyhlášky, výnosy a metodické usmernenia

Vyrozumenie

Hospodárska mobilizácia 

Financovanie, majetok HM

Pandémia

Mobilizačné rezervy

Iné