List zainteresovaným stranám o uplatňovaní bezpečnostných prvkov v súlade so Smernicou 2011/62/EÚ o falšovaných liekoch SK EN
2018_list-EK-EMA-HMA_sk.pdf 2018_list-EK-EMA-HMA_en.pdf