Uzavretá výzva

 

​číslo Názov súbor pdf
súbor 
  Kompletný materiál na stiahnutie v .zip formáte
Kompletný materiál.zip Kompletný materiál v pdf.zip
  Zmena termínu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  NOVÉ! (5.4.2023) Zmena termínu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena termínu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti  NOVÉ! (5.4.2023)
ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
01

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.docx Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.pdf
01-1
  • Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.docx Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie – informácie o kvalifikácii MSP.pdf
01-2
  • Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik
Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.docx Príloha č. 2 - Vyhlásenie o veľkosti podniku – Veľký podnik.pdf
02 Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc
v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.docx Návrh metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.pdf
02-1
  • Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti.zip Prílohy k Návrhu metodiky prioritizácie projektov dopytovej výzvy pre výstavbu a rekonštrukciu nemocníc v rámci Plánu obnovy a odolnosti v pdf.zip
03 Vzor rozpočtu projektu k Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Vzor rozpočtu projektu.xlsx Vzor rozpočtu projektu.pdf
04 Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR ZMENA! (27.2.2023) ZMENA Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.docx ZMENA Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.pdf
05 Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR
Schéma štátnej pomoci.pdf
06

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
06-1
  • Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve.pdf
06-2
  • Príloha č. 2 - Opis projektu
Príloha č. 2 - Opis projektu.docx Príloha č. 2 - Opis projektu.pdf
06-3
  • Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu
Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.docx Príloha č. 3 - Metodika pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov POO SR a štátneho rozpočtu SR.pdf


číslo Predchádzajúce verzie dokumentov súbor pdf
súbor 
04 Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR (verzia dokumentu z 20.12.2022) Kritériá posúdenia žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 27.2.2023) Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
  Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 15.3.2023) Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Zmena výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 9.1.2023) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf
00 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (verzia dokumentu z 15.3.2023) ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.docx ZMENA Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.pdf

​​​