Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní, príloha č. 1 Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme – časť 21. ZDRAVOTNÍCTVO

Dowload celého materiálu fo formáte .zip
(1,38 MB) - zkomprimované súbory .doc