Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti – všeobecných lekárov aj špecialistov – sa v čase pandémie COVID-19 riadi štandardnými postupmi a metodickými usmerneniami hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR pre jednotlivé lekárske odbornosti.
 
V zmysle všetkých týchto odporúčaní je potrebné, aby pacient svojho lekára kontaktoval najprv telefonicky. Lekár na základe triediacich otázok posúdi, či je nevyhnutné, aby pacient prišiel do ambulancie osobne. Ak nemá respiračné problémy a nebol v kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou, vyšetrenie sa môže zrealizovať. Každá ambulancia musí byť vybavená ochrannými prostriedkami a pacientov prijímať. Zodpovední však musia byť aj pacienti, musí sa chránili rúškom a dezinfekciou.
 
„Zdôrazňujem, že nevyhnutné a prvoradé pre nás je, aby mali pacienti aj naďalej zabezpečenú dostupnú zdravotnú starostlivosť. Pri odkladných stavoch, teda vtedy, ak pacient vyšetrenie nepotrebuje akútne, je optimálne, vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19, využívať telefonickú konzultáciu so svojím lekárom,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.
 
Pokiaľ nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ministerstvo zdravotníctva odporúča racionalizovať vyšetrenia v ambulanciách lekárov, a to predovšetkým z dôvodu zvýšeného rizika prenosu vírusu COVID-19. Prostredníctvom telemedicíny lekár vyhodnotí závažnosť pacientovho stavu, zváži riziko ošetrenia a ak je to možné, odporúča telefonický kontakt  SMS alebo e-mail.
 
„Telemedicína sa v praxi ukazuje ako efektívny a užitočný prvok ochrany verejného zdravia. Aj preto je vhodné, aby lekári okrem telefonickej konzultácie využívali v čo najvyššej možnej miere aj elektronické predpisovanie receptov. Elektronické zdravotníctvo znižuje riziko prenosu nákazy nového koronavírusu,“ povedal M. Krajčí. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo doteraz predpísaných viac ako 115 mil. e-receptov, čo svedčí o tom, že pacienti ich využívajú.
 
Pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie u špecialistu, nemusia v čase pandémie COVID-19 navštíviť svojho praktického lekára kvôli vystaveniu výmenného lístka. Najväčšia zdravotná poisťovňa - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a. s., vydala verejný prísľub, že garantuje uhradenie špecializovanej zdravotnej starostlivosti aj bez odporúčania všeobecného lekára. Vďaka tomuto kroku pacienti v súčasnosti nemusia mať výmenný lístok, ak potrebujú špecializované vyšetrenie napríklad u kardiológa alebo gastroenterológa.
 
VšZP, a. s., zároveň zaradila medzi výkony hradené z verejného zdravotného poistenia aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti formou medicínskej konzultácie s pacientom na diaľku. Ide o výkony, ktoré lekár zrealizuje prostredníctvom elektronickej pošty, telefónu, webovej aplikácie a videohovoru, vrátane opätovného vystavenia receptov na lieky alebo poukazov zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré pacient užíva dlhšie ako tri mesiace. K týmto výkonom v čase pandémie patrí aj krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie.
 
Všetky ďalšie informácie nájdete na webe: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19