Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDTETE TU:

 

DOKUMENT na stiahnutie POTREBNÝ PRED OČKOVANÍM
Poučenie a informovaný súhlas pacienta o očkovaní

www.korona.gov.sk/

Všetko o očkovaní / www.slovenskoproticovidu.sk
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 (8.3.2021)
NOVÉ Sprievodca pre samotestovanie na prítomnosť koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 (verzia 1.1 zo dňa 16. 8. 2021).
Samodiagnostický test – návod na použitie (16.8.2021)

COVID AUTOMAT - Systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie proti-epidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (choroba Covid-19) Aktualizované znenie (verzia V4.3 zo dňa 18.11.2021)
 

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike
Oznámenie o nedostatku vzácnych zdrojov
Oznámenie o pominutí predpokladov nedostatku ľudských zdrojov
Oznámenie o obmedzení podávania monoklonálnych protilátok s účinnosťou od 3. februára 2022


Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s prevozom zosnulého pacienta, ktorý zomrel na ochorenie COVID-19 v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky mimo obvodu adresy jeho trvalého bydliska na území Slovenskej republiky, do ktorého bol prevezený z dôvodu naplnenia kapacít covidových oddelení v zdravotníckom zariadení na území Slovenskej republiky v mieste adresy jeho trvalého bydliska v roku 2021, z dôvodu dodatočných nákladov spojených s transportom tejto osoby po úmrtí  
(16. februára 2022)

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

APLIKÁCIA COVID AUTOMAT - https://automat.gov.sk/

Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/

  

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19

 


Opatrenia a Rozhodnutia MZ SR


NávodyŠtandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/


Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19


Aktuality o koronavíruse z iných webov

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Úrad verejného zdravotníctva SR

WHO – Svetová zdravotnícka organizácia

​ ​ ​