Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDTETE TU:

 

https://www.korona.gov.sk/


Spoločná zodpovednosť - celoplošné testovanie

https://www.somzodpovedny.sk/

 

Registračný formulár pre zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť pri celoplošnom testovaní:

https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

 

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 

NOVÉ OPATRENIA OD 16.NOVEMBRA 2020

Na Slovensku naďalej platí núdzový stav, od 15. novembra bol predĺžený na ďalších 45 dní. Zakazuje sa zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Od 16. novembra 2020 vstupujú do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sa týkajú režimu na hraniciach,

činnosti prevádzok a organizácie hromadných podujatí.

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf

REŽIM NA HRANICIACH:

Prehľad najdôležitejších zmien:

•  V zozname menej rizikových krajín sa nachádzajú už len Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan.
Vypadli z neho Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán


Pri návrate z rizikových krajín EÚ:

1. možnosť -  Je povinný zostať v domácej izolácii aj s členmi spoločnej domácnosti a zaregistrovať sa na webe https://korona.gov.sk/ehranica/. Najskôr na piaty deň absolvovať test na Covid-19, alebo ak nemá žiadne príznaky ochorenia, môže domácu izoláciu ukončiť po 10 dňoch aj bez testu
2. možnosť - preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín

Pri návrate z rizikových krajín mimo EÚ:

- domáca izolácia s členmi spoločnej domácnosti, registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica a najskôr na piaty deň test na COVID-19

VÝNIMKY: Na MZ SR je možné požiadať o výnimku pri vycestovaní v prípade neodkladnej diagnostiky alebo liečby, či pre osoby zabezpečujúce chod kritickej zdravotníckej infraštruktúry:

https://www.health.gov.sk/?covid-19-vynimky-informacia

- ďalšie výnimky udeľujú jednotlivé ministerstvá

•  Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)

•  Ruší sa antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou

Informácia k pendlerom: Od pondelka 16.  novembra pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že  pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR.

Ako bude vyzerať režim na hraniciach: Obrázok opisuje postup po príchode na územie SR z červených krajín EÚ a z červených krajín mimo EÚ (viď v prílohe). Podrobne rozpísané je to vo vyhláške.

16.november.jpg

PREVÁDZKY A HROMADNÉ PODUJATIA

Prehľad najdôležitejších zmien:


•  Otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových; povolené budú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo; zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál; organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C

•  Otvárajú sa aj fitnesscentrá, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

•  Povoľuje sa aj prevádzka umelých kúpalísk (plavární), taktiež pri limite 6 zákazníkov v jednom okamihu, povinnosti častejšieho čistenia a dezinfekcie; pitné fontánky musia byť mimo prevádzky, vyhláška podrobnejšie stanovuje aj kritériá pre úpravu vody. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových

•  K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga; povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva; všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov

•  Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo


RÚŠKA: 

- od 15. októbra do odvolania platí povinnosť nosiť rúško v interiéri, prostriedkoch hromadnej dopravy a exteriéri v intraviláne obce a mesta
- nebudú povinné pri výkone športu v exteriéri
- nebudú povinné v extraviláne obce či mesta, napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo v prípade vzdialenosti od cudzích osôb viac ako 5 metrov
- pre deti do 6 rokov nie sú povinné, ale dôrazne odporúčané
- výnimku z nosenia rúšok budú mať žiaci  so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- výnimku majú aj fotografované osoby, nevesta a ženích pri sobáši
- výnimky majú aj tlmočníci do posunkovej reči v rámci výkonu povolania, umelci a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu a zamestnanci, ktorí sú na pracovisku sami


PREVÁDZKY: 

Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne sa im však odporúča využiť vyhradený čas


OBCHODY a PREVÁDZKY


- vstup len s prekrytým nosom a ústami
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odstupy medzi osobami v radoch musia byť 2 metre
- počet zákazníkov v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy, toto sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch

Obchodné domy

- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
- do priestorov umožniť vstup iba osobe s teplotou do 37 °Celzia
- prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu predávať pokrmy a nápoje len zabalené, zákaz konzumácie v priestoroch obchodného domu

Prevádzky verejného stravovania:

- môžu byť otvorené najviac do 22. hodiny (s výnimkou donáškových služieb a výdaja cez okienko)
zákazníci nemôžu  konzumovať jedlo a nápoje v interiéri, nápoje a pokrmy môžu predávať zabalené so sebou, naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať na terasách
vstup do prevádzky len s rúškom
- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi
- dezinfekcia stolov a stoličiek
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia každú hodinu

Taxislužby:
 
- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka
- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle
- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

Starostlivosť o ľudské telo:

- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ o COVID-19: 

 

Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – koronapodnety@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ďalšie kontakty:  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4321:uvz-sr-zmena-innosti-call-centier-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva-v-sr-zriadenych-pre-pandemiu-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Sémantický strom pandemického plánu

Sémantický strom regulačných opatrení v súvislosti s COVID-19 v oblasti zdravotníctva

 

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19

Opatrenia MZ SR

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19

Aktuality o koronavíruse z iných webov štátnej správy

​​​