​Ministerstvo zdravotníctva na svojom webe zverejňuje informácie o voľných pracovných pozíciách na mobilných odberových miestach (MOM) a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v rámci celého Slovenska. Zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na prevádzkovanie mobilných odberových miest a aj kontakty sú zverejnené na stránke: https://www.health.gov.sk/?MOM-brigada
 
Zámerom ministerstva zdravotníctva je posilnenie kapacity zdravotníckych pracovníkov pri odberoch biologického materiálu a zistene vírusového respiračného ochorenia. Na základe prijatej novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch (z. č. 578/2004 Z. z.) tieto činnosti môžu vykonávať aj študenti zapísaní na denné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. „Aktuálna epidemiologická situácia nám ukazuje, že odborné posily v zdravotníctve sú potrebné. Preto sme legislatívne rozšírili definíciu zdravotníckeho pracovníka,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Podmienkou  je, aby študenti všeobecného lekárstva už mali za sebou štúdium v rozsahu najmenej osem semestrov, študenti ošetrovateľstva a urgentnej zdravotnej starostlivosti najmenej dva semestre. Študenti však budú vždy pracovať pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov, teda lekárov, zdravotníckych záchranárov, sestier alebo praktických sestier. Študent preukáže zdravotníckemu zariadeniu zdravotnú spôsobilosť, bezúhonnosť a absolvovanie požadovanej časti štúdia.
 

 

Úlohou ministerstva zdravotníctva v tomto procese, je však len sprostredkovanie informácií o voľných pracovných miestach. Konkrétne brigádnické dohody budú študenti uzatvárať priamo s jednotlivými MOMkami. K dnešnému dňu hľadajú študentov brigádnikov na výpomoc MOMky v Poprade, Piešťanoch, Skalici a Lučenci.

 

Študenti odboru verejného zdravotníctva môžu absolvovať predpísanú praktickú výučbu aj na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, v rámci 1 504 hodín praxe, ktorú majú povinnú študenti dennej formy bakalárskeho štúdia.
 
Zoznam a ponuky voľných miest bude ministerstvo zdravotníctva priebežne aktualizovať. 
 

Viac informácií nájdete na stránke ministerstva: https://www.health.gov.sk/?MOM-brigada