Ministerstvo zdravotníctva dnes vyhlásilo dve nové výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je zvýšiť a skvalitniť kapacity domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Oprávnení žiadateľa sa môžu uchádzať celkovo o takmer 4,6 milióna eur.

Kapacity domácej ošetrovateľskej starostlivosti u nás využíva asi o 30 percent menší podiel populácie ako napríklad v Českej republike. Dôvodom je slabšia dostupnosť a zastúpenie tejto zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Rezort zdravotníctva prostredníctvom plánu obnovy preto podporí rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti, skvalitnenie technického vybavenia a zvýšenie dostupnosti služieb agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Od dnešného dňa až do 31. októbra 2022 je otvorená výzva s názvom: Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. O nevratný finančný príspevok sa môžu uchádzať agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktoré vznikli po 1. februári 2020. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť predstavuje 127 400 eur na oprávnené výdavky/materiálno-technické vybavenie. Celkovo je alokovaných 1 401 557 eur bez DPH.

Do 31. októbra 2022 sa o nevratný finančný príspevok môžu uchádzať aj dlhšie pôsobiace agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci výzvy s názvom: Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti ministerstvo zdravotníctva plánuje podporiť existujúce zariadenia. Maximálna výška podpory na jednu žiadosť je 40 400 eur. Celkovo je alokovaných 3 237 912 eur bez DPH.

Pri oboch výzvach sú oprávnenými žiadateľmi príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom zdravotníctva či samosprávami, neziskové organizácie, občianske združenia alebo podnikatelia pôsobiaci ako agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Oprávnenými aktivitami sú investície do zlepšovania materiálno-technického vybavenia, zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku.
Všetky potrebné informácie sú zverejnené na stránke ministerstva: https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti