Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti   Pdf súbor na stiahnutie TU!

  

Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.sk

 

 

Aktuality (pre zobrazenie aktualít Plánu obnovy kliknite sem)

 

Neprehliadnite!

 
Výzvy a priame vyzvania 

 

Komponent 11: Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť  
Finančná podpora pre nových a existujúcich poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti na zriadenie všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach (29. septembra 2022, Zmena 21. novembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Priame vyzvanie Kód: 11I02-21-P21 na uzatvorenie zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie časti Investície 2 v Komponente 11 Plánu obnovy a odolnosti SR: výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martin (31. októbra 2022, Uzatvorenie 21. novembra 2022) uzavretá výzva
Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (8. novembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Výzva na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc (plánovaná výzva)
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou (plánovaná výzva)
Zlepšenie plánovania radioterapie za podpory umelej inteligencie (31. augusta 2022,  Zmena 30. septembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Centrálne riadenie - nový ERP systém (priame vyzvanie) (plánovaná výzva)
   
Komponent 12: Humánna, moderná a dostupná starostlivosť o duševné zdravie  
Vybudovanie psycho-sociálnych centier (plánovaná výzva)
Doplnenie siete psychiatrických stacionárov (plánovaná výzva)
Vybudovanie špecializovaných centier pre poruchy autistického spektra (plánovaná výzva)
Modernizácia oddelení v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (plánovaná výzva)
Podpora ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti starostlivosti o duševné zdravie / Vzdelávanie odborníkov v rezorte zdravotníctva (16. augusta 2022, Zmena 22. novembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie
(25. augusta 2022, Zmena 22. novembra 2022)
otvorená výzva
NOVÉ!
Obnova materiálno-technického vybavenia pre vykonávanie štandardných postupov (28. októbra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
   
Komponent 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno - zdravotná starostlivosť  
Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022) uzavretá výzva
Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti  (29. júla 2022, Zmena 27. októbra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Vytvorenie nových 650 lôžok následnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova siete kamenných hospicov (28. novembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!
Rozšírenie a obnova kapacít pobytovej paliatívnej starostlivosti - rozšírenie a obnova kapacít oddelení paliatívnej starostlivosti (plánovaná výzva)
Rozšírenie a obnova siete mobilných hospicov (6. júla 2022, Zmena 30. septembra 2022) otvorená výzva
NOVÉ!

Logá "Plán obnovy a odolnosti"