Tlačiť Späť

Domov

Plán obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti
Pdf súbor na stiahnutie TU!

 

Kontakt:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
email: planobnovy@health.gov.sk

NextGenerationEU