Počas uplynulého víkendu bolo v rámci operácie Spoločná zodpovednosť testovaných celkovo 459 miest a obcí. Ozbrojené sily SR totiž nad rámec pôvodne plánovaných 458 miest a obcí vyhoveli aj žiadosti starostu obce Podhorany v okrese Kežmarok, ktoré tak pribudli na zoznam testovaných lokalít. 

Ďakujeme samosprávam za spoluprácu, ústretovosť a ochotu, s ktorou ku testovaniu pristúpili. Rovnako tak oceňujeme všetkých, ktorí sa na organizácii a samotnom testovaní podieľali.

4. kolo testovania využilo celkovo 110 609 obyvateľov, pričom pozitívne testy malo 2 501 z nich čo predstavuje pozitivitu 2,26 %. Súhrnne sa v rámci operácie Spoločná zodpovednosť urobilo už 5 921 772 antigénových testov.

Tabuľka s výsledkami miest a obcí, ktoré boli testované v 4. etape operácie Spoločná zodpovednosť spolu s prehľadom ich výsledkov z predchádzajúcich (2. a 3.) etáp testovania.