Hľadali ste: COVID-19

Stránky a články

Počet výsledkov: 1300

 1. na infúzny roztok) vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ... SR pre klinické pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu pre hlásenie choroby z povolania COVID-19...
  Dátum: 8. januára 2024  Veľkosť: 85 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 2. Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku vírusu sars-cov-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie ... 019 01 Ilava​ ...
  Dátum: 5. mája 2022  Veľkosť: 87 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria

 3. ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 ... v prvej línii a ostatných osôb v úzkom kontakte so symptomatickými osobami s potenciálnym COVID-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp

 4. Covid-19 ... clenovia-os-farmakoekonomika-klinickevystupy-hodnotenie-technologii ...
  Dátum: 20. septembra 2023  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?Covid-19

 5. covid-19-videa ... koronavirus-covid-19 ... covid-19-usmernenia-oopp ... covid-19-povolenia-mzsr-terapeuticke-pouzite-liekov-v-neschvalenej-indikacii-infekcie ...  Praktické informácie Odborníci o koronavíruse  Čo ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-videa

 6. Opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s COVID 19 ...  Opatrenie ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti ... covid-19-opatrenia-mzsr ...
  Dátum: 2. júna 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-opatrenia-mzsr

Strana 1 z 217 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 110 140 180 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 100

 1. Potvrdenie o vykonaní Ag testu na COVID-19 ... na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť, keď som COVID-19 pozitívny?“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou“. ...
  Dátum: 19. augusta 2021  Veľkosť: 36 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Covid-19/Dokumenty/Potvrdenie-o-vykonani-testu.docx

Strana 1 z 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>