Hľadali ste: COVID-19

Stránky a články

Počet výsledkov: 1000

 1. detí vo veku 5 – 11 rokov proti ochoreniu COVID-19 pre všeobecných lekárov pre deti a dorast a lekárov ... vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (účinné od 1.10.2020 ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 90 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 2. covid-19-videa ... koronavirus-covid-19 ... covid-19-usmernenia-oopp ... covid-19-povolenia-mzsr-terapeuticke-pouzite-liekov-v-neschvalenej-indikacii-infekcie ...  Praktické informácie Odborníci o koronavíruse  Čo ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-videa

 3. ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19 a POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19 ... covid-19-standardne-postrupy ...
  Dátum: 25. januára 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-standardne-postrupy

 4. Štandardný postup procesu na zaradenie laboratória do siete laboratórií na diagnostiku vírusu sars-cov-2 v biologickom materiáli s využitím metód molekulárnej biológie ... Lifebrain COVID Labor GmbH ...
  Dátum: 29. septembra 2021  Veľkosť: 84 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-laboratoria

 5. ochranných prostriedkov pri sociálnej starostlivosti o osoby so suspektnou alebo potvrdenou COVID-19 ... v prvej línii a ostatných osôb v úzkom kontakte so symptomatickými osobami s potenciálnym COVID-19 ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-usmernenia-oopp

 6. covid-19-infografiky-pre-obcanov ... covid-19-standardizovane-postupy-protokoly-a-odporucania ... Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/ ...
  Dátum: 8. apríla 2020  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-infografiky-pre-obcanov

Strana 1 z 167 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 130 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 60

 1. Potvrdenie o vykonaní Ag testu na COVID-19 ... na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť, keď som COVID-19 pozitívny?“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s COVID-19 pozitívnou osobou“. ...
  Dátum: 19. augusta 2021  Veľkosť: 36 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/Covid-19/Dokumenty/Potvrdenie-o-vykonani-testu.docx

 2. Usmernenie k vypĺňaniu hlásenia COVID_VAKCIN_V03 ... o stave a pohybe skladových zásob vakcín proti COVID-19 (COVID_VAKCIN), prostredníctvom ktorého má poskytovateľ ... Pri prvom zaslaní údajov zo strany ...
  Dátum: 18. júna 2021  Veľkosť: 41 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Postup pri hlásení COVID_VAKCIN_V03_final.docx

 3. Poučenie pre osoby s pozitívnym výsledkom vyšetrenia a ... na https://korona.gov.sk/ časť „Čo mám robiť keď som Covid 19 pozit“ a „Čo mám robiť, keď som bol v úzkom kontakte s Covid 19 pozit osobou“ ...
  Dátum: 15. novembra 2020  Veľkosť: 33 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/mom/Priloha-c-3-Potvrdenie-o-vykonani-testu.docx

Strana 1 z 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>