Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
VV 2019 R&D
vyhodnotenie-ziadosti-veda-vyskum-2019.pdf
Vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti zdravotníctva na účely výskumu a vývoja v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona
č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
VV 2019 R&D (ONKO)
vyhodnotenie-ziadosti-veda-vyskum-2019-onko.pdf
Stanovisko Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR týkajúce sa nedostatkov v žiadostiach o poskytnutie dotácií na projekty výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva vo verejnej výzve 2019 suhrn-nedostatkov-v-ziadostiach-o-poskytnutie-dotacii-vo-vyzve-2019.pdf

Aktualizácia: 21.2.2020