Výročná správa za rok 2012 vyrocna_sprava_OSZZS_SR_2012.pdf