Hľadali ste: Očkovanie

Stránky a články

Počet výsledkov: 260

 1. Vám za Vaše nasadenie a ochotu zapojiť sa do očkovania priamo vo Vašich ambulanciách, čo prispeje k ... Momentálne najúčinnejšou zbraňou zostáva práve očkovanie. Preto nám ešte raz dovoľte poďakovať sa ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Ambulantne-ockovanie

 2. Amb-ockovanie-prihlasenie ...    Krok 2 – na základe registrácie Vám bude Ministerstvom zdravotníctva SR vyhotovená a zaslaná zmluva na podpis; ... Ambulantne-ockovanie ... Info-ZP-amb-ockovanie ... Mat-video-amb-ockovanie ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?Amb-ockovanie-prihlasenie

 3. Poučenie a písomný informovaný súhlas pacienta o očkovaní – 3. dávka ... Výmenný list – poukaz na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre imunokompromitované osoby – 3. dávka ...
  Dátum: 12. októbra 2021  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?Mat-video-amb-ockovanie

 4. Informácia ku kontraindikácii očkovania proti ochoreniu COVID-19 ... Ambulantne-ockovanie ... Info-ZP-amb-ockovanie ... Amb-ockovanie-prihlasenie ... Mat-video-amb-ockovanie ...
  Dátum: 3. augusta 2021  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?Info-ZP-amb-ockovanie

 5. Poskytovatelia si vyhradzujú právo zmeny časov očkovania. Počet dávok vakcín pre osoby bez ... Mat-video-amb-ockovanie ...  Očkovanie detí (vek 12 – 17 rokov) v týždni 9.10. - 15.10.2021 ...
  Dátum: 14. októbra 2021  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie

 6. Očkovanie bude prebiehať podľa prioritizácie stanovenej usmernením a občania budú k očkovaniu vyzvaní SMS správou od NCZI. Následne budú mať ... Aká je úhrada za očkovanie a kto ju bude hradiť? ...
  Dátum: 23. septembra 2021  Veľkosť: 77 KB
  https://www.health.gov.sk/?FAQ-amb-ockovanie

Strana 1 z 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 640

 1. so sídlom: Limbová 2, 831 01 Bratislava ... konajúce prostredníctvom: MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH ... pred šírením ochorenia COVID-19 prostredníctvom očkovania, ako aj dohoda na niektorých ďalších s tým ...
  Dátum: 1. júla 2021  Veľkosť: 48 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Zmluva-ZoS-VLD.docx

 2. Usmernenie k vypĺňaniu hlásenia COVID_VAKCIN_V03 ... zdravotníckym zariadením od posledného hlásenia ako 1. očkovanie / 2. očkovanie (Stĺpce 8 a 9 Modulu 2), majú vypovedať o ...
  Dátum: 18. júna 2021  Veľkosť: 41 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/Amb-ockovanie/Postup pri hlásení COVID_VAKCIN_V03_final.docx

 3. zo stretnutia zástupcov firiem GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. a Pfizer ... záujem nájsť východisko v problematike povinného očkovania a podporiť očkovanie ako také. Očkovacia kampaň by mala byť ...
  Dátum: 11. júna 2012  Veľkosť: 46 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/kk_lieky/zapis-glaxo-pfizer.doc

Strana 1 z 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 70 > >>