Tlačiť Späť

Domov

Skupiny osôb s nárokom na poskytnutie očkovania proti COVID-19

Formulár pre registráciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 je dostupný na stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia

Registrácia je možná pre nasledovné skupiny osôb:

 • 1) Poistenci zdravotných poisťovní v SR 
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo / bezvýznamové identifikačné číslo
 • - preukazujú sa pred očkovaním: preukaz poistenca
 • - úhradu za očkovanie realizuje: príslušná zdravotná poisťovňa

pozn.: očkovanie je k dispozícii aj osobe zverejnenej v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne

 • 2) Osoby s registrovaným pobytovým formulárom v zdravotnej poisťovni v SR 
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo / bezvýznamové identifikačné číslo
 • - preukazujú sa pred očkovaním: preukaz poistenca (vydaný slovenskou zdravotnou poisťovňou) s označením „EU“
 • - úhradu za očkovanie realizuje: príslušná zdravotná poisťovňa

 • 3) Osoby bez zdravotného poistenia s nárokom na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti (osoby s poskytnutou doplnkovou ochranou, osoby zaradené v programe MV SR na ochranu obetí)
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo identifikačného dokladu
 • - preukazujú sa pred očkovaním: špeciálny preukaz VšZP
 • - úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika


rozšírenie skupín od 15. 4. 2021

 • 4) Občania SR bez verejného zdravotného poistenia 
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: rodné číslo
 • - preukazujú sa pred očkovaním: občiansky preukaz SR alebo cestovný pas SR
 • - úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 • 5) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR a zároveň sú v pracovnoprávnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
   
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt / číslo ISIC / číslo cestovného dokladu
 • - preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ a pracovná zmluva s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR
 • - úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika


rozšírenie skupín od 14. 6. 2021

 • 6) Osoby bez verejného zdravotného poistenia s udeleným pobytom (tolerovaný, registrovaný, prechodný, dlhodobý alebo trvalý pobyt) na území SR 
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo povolenia na pobyt
 • - preukazujú sa pred očkovaním: doklad (preukaz) o povolení pobytu v SR
 • - úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika

 • 7) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú študentmi VŠ v SR v dennej forme štúdia
   z iného členského štátu EU
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: identifikátor z Európskeho preukazu zdravotného poistenia
 • - preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve VŠ v SR a Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • - úhradu za očkovanie realizuje: zdravotná poisťovňa

 • 8) Osoby bez verejného zdravotného poistenia, ktoré sú žiakmi základnej školy v SR alebo strednej školy v SR
   z iného členského štátu EU
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: identifikátor z Európskeho preukazu zdravotného poistenia
 • - preukazujú sa pred očkovaním: potvrdenie o návšteve školy v SR a Európsky preukaz zdravotného poistenia
 • - úhradu za očkovanie realizuje: zdravotná poisťovňa

 • 9) Žiadatelia o azyl v SR, o ktorých žiadosti doposiaľ nebolo rozhodnuté
   
 • - identifikátor vo formulári na prihlásenie: číslo preukazu žiadateľa o udelenie azylu
 • - preukazujú sa pred očkovaním: preukaz žiadateľa o udelenie azylu
 • - úhradu za očkovanie realizuje: VšZP / refunduje Slovenská republika