Hľadali ste: Odporúčania

Stránky a články

Počet výsledkov: 210

 1. Okrem toho by sa cestovatelia mali riadiť odporúčaniami národných orgánov ... odporúčaniami a preventívnymi opatreniami: ... nákazy vyššie, preto by cestovatelia mali akceptovať tieto odporúčania: ...
  Dátum: 16. októbra 2014  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?ebola-odporucania

 2. Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania ...  Skríningová technika RHUDO - Odporúčaný postup v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami, akútny a chronický PTSD (14. apríla 2020) ...
  Dátum: 14. apríla 2020  Veľkosť: 72 KB
  https://www.health.gov.sk/?covid-19-standardizovane-postupy-protokoly-a-odporucania

 3. Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva odporúčanie o postupe Operačného strediska, poskytovateľov ... 1. Ak občan zatelefonuje na Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby (ZZS), operátor je povinný ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?odporucanie-ministerstva-zdravotnictva-o-postupe-operacneho-strediska-poskytovatelov-vseobecnej-ambulantnej-starostlivosti-a-poskytovatelov-lekarskej-sluzby-prvej-pomoci-lspp-v-suvislosti-so-zvysenym-vyskytom-virusovych-ochoreni-na-uzemi-sr-a-mozny-d

 4. Závery a odporúčania XIX. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 14. júna až ... Závery a odporúčania z XV. ročníka medzinárodnej konferencie Medicína katastrof konanej 30. mája ...
  Dátum: 26. novembra 2018  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?cvicenia-okm

 5. pademickej vakcíny(PDF, 473 kB)Odporúčanie pre zdravotníckych pracovníkov pri očkovaní proti pandemickej chrípke (PDF, 822 kB)Odporúčanie pre nemocnice pri očkovaní proti pandemickej ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 71 KB
  https://www.health.gov.sk/?o-chripke-a-h1n1

 6. Zhubné nádory prsníka na Slovensku – Epidemiologická analýza a odporúčania pre systémové opatrenia ... druhej časti analýzy sme sa venovali odporúčaniam pre zlepšenie skríningu, diagnostiky a liečby, s ...
  Dátum: 29. februára 2024  Veľkosť: 81 KB
  https://www.health.gov.sk/?iza

Strana 1 z 35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 260

 1. Prezentácia pre Sekciu zahraničných vzťahov MZ SR, Bratislava, 9.3.2005 ... rámcovo stanoví MZ SR vychádzajúc z odporúčaní ÚEMS (pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov ...
  Dátum: 3. septembra 2005  Veľkosť: 74 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/system.ppt

 2. Limbova 2, 833 43 Bratislava 37 ... OMAMNÝCH LÁTOK, PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV ... podľa § 28 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 147 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/0004.doc

 3. Limbova 2, 833 43 Bratislava 37 ... OMAMNÝCH LÁTOK, PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK A PRÍPRAVKOV ... podľa § 28 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení neskorších ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 142 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/0005.doc

 4. Príručka pre žiadateľa o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej len „PMPOO“) v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len ...
  Dátum: 6. júla 2022  Veľkosť: 82 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/02-hospice-prírucka-pre-ziadatela.docx

 5. Článok 2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN7 ... Článok 3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM8 ... Článok 5. MONITOROVANIE PROJEKTU A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ10 ...
  Dátum: 6. júla 2022  Veľkosť: 165 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/061-hospice-priloha1-vzp.docx

 6. na základe vyhodnotenia kritérií všetkými členmi komisie. V písomnom odporúčaní sa uvedú mená a priezviská členov komisie. Na písomné odporúčanie je potrebné získať minimálne 50 bodov z ...
  Dátum: 1. júla 2012  Veľkosť: 97 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/zdravotna-starostlivost/Verejna-vyzva-zriedkave-choroby-2017/priloha-c-10.doc

Strana 1 z 44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 40 > >>