Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Zriedkavé choroby » Vírus EBOLA

Odporúčania pre cestujúcich

Odporúčania pre cestujúcich do Guinei, Libérie, Sierry Leone a Nigérie

Centrum epidémie eboly je aktuálne v Guinei, Libérii, Sierre Leone a Nigérii. Osoby cestujúce do alebo z postihnutých oblastí by sa mali riadiť odporúčaniami a preventívnymi opatreniami:

  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované;
  • vyhýbajte sa kontaktu so živými alebo uhynutými voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“);
  • vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku;
  • vyhýbajte sa miestam, kde by mohli žiť netopiere – napríklad jaskyne, odľahlé prístrešky či bane;
  • umývajte si ruky pravidelne mydlom alebo dezinfekčnými prostriedkami.

Je potrebné mať na pamäti, že v zdravotníckych zariadeniach je riziko nákazy vyššie, preto by cestovatelia mali akceptovať tieto odporúčania:

  • identifikujte vhodné možnosti zdravotnej starostlivosti v danej krajine cez miestne obchodné kontakty, priateľov či príbuzných;
  • uistite sa, že cestovné poistenie zahŕňa zdravotnú evakuáciu (presun) v prípade akéhokoľvek ochorenia či úrazu, aby sa predišlo expozícii vírusu v miestnych zdravotníckych zariadeniach.

Okrem toho by sa cestovatelia mali riadiť odporúčaniami národných orgánov pre cestovanie do postihnutých krajín.

Odporúčania pre osoby, ktoré sa vracajú z Guinei, Libérie, Nigérie alebo Sierra Leone

Riziko, že ste boli vystavení vírusu ebola, je veľmi nízke. Dôležité je však dodržiavať nasledovné odporúčania:

Ak sa u vás v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky alebo iné závažné príznaky (napríklad zvracanie, nevysvetliteľné krvácanie, silné bolesti hlavy):

  • vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze, keďže symptómy sú podobné iným infekciám, ako napríklad malária, ktoré si vyžadujú okamžité vyšetrenie a liečbu.

Ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám živých alebo mŕtvych nakazených osôb alebo zvierat, vrátane nechráneného pohlavného styku s vyliečeným pacientom:

  • vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze;
  • pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie, aby si zdravotnícky personál mohol ešte pred prijatím zaobstarať vhodné ochranné pomôcky.

Svetová zdravotnícka organizácia odporučila, aby postihnuté krajiny zaviedli skríning osôb s nevysvetliteľným ochorením pri vycestovaní, ktoré by mohlo poukazovať na nakazenie vírusom eboly, a aby osoby, ktoré sa vírusom nakazili alebo ktoré s ním prišli do styku, necestovali z postihnutých krajín, pokiaľ nejde o zdravotnú evakuáciu pacienta.