Hľadali ste: Počet vzoriek

Stránky a články

Počet výsledkov: 33

 1. tak 97 osôb, u ktorých boli pozitívne testy na toto ochorenie. Celkovo 1816 vzoriek bolo negatívnych. ... Na Slovensku dnes pribudlo 25 ďalších nových prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus), ...
  Dátum: 18. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?Koronavirus-nove-cisla-12

 2. Slovensku dnes pribudlo 19 ďalších nových prípadov, počet pozitívnych vzoriek na ochorenie COVID-19 (koronavírus) tak stúpol ... preverených vzoriek bolo negatívnych, celkovo je 2316 vzoriek negatívnych. ...
  Dátum: 19. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-19-novych-19-3-2020

 3. Ďalších 698 vzoriek bolo negatívnych, celkovo bolo na Slovensku otestovaných 6817 osôb s negatívnym ... Slovensku stúpol o ďalších 22 nových prípadov, počet pozitívne testovaných je ...
  Dátum: 29. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-28-03-2020

 4. nových pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych vzoriek bolo 354. Celkový počet ľudí s ochorením COVID-19 tak na Slovensku dosiahol počet 137. S negatívnym výsledkom skončilo doteraz 2670 ...
  Dátum: 20. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-20-3-2020

 5. Ďalších 432 vzoriek bolo negatívnych, celkovo bolo na Slovensku zistených 3736 negatívnych prípadov ... Počet pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 (koronavírus) v pondelok stúpol ...
  Dátum: 24. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-23-3-2020

 6. referenčnom centre pre chrípku. Ďalších 724 vzoriek bolo negatívnych, celkovo máme 6119 negatívnych ...  Na Slovensku za predchádzajúci deň pribudlo ďalších 23 nových prípadoch ...
  Dátum: 28. marca 2020  Veľkosť: 0 KB
  https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-28-3-2020

Strana 1 z 6 1 2 3 4 5 6 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 43

 1. Kvetná 11, 825 08 B r a t i s l a v a ... Prehľad zaevidovaných prípravkov v centrálnom protokole vzoriek na centrálnej evid. vzoriek ... Prehľad inšpekcií a odberov vzoriek v kontrolných laboratóriách 1-5 ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 760 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/vyrocne_spravy_organizacii_rezortu/05sukl.doc

 2. Limbova 2, 833 43 Bratislava 37 ... podľa § 28 zákona č. 139/1998 ... CELKOVÝ POČET STRÁN HLÁSENIA PRÍLOHA III. ... Skratky: Počet balení - PB, Gramy – G (čistý obsah bezvodej účinnej látky v balení/baleniach) ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 403 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/0007.doc

 3. Kvetná 11, 825 08 B r a t i s l a v a 26 ... V Ý R O Č N Á S P R ... Prehľad prijatých a spracovaných analytických certifikátov a vzoriek ... Prehľad inšpekcií a odberov vzoriek v kontrolných laboratóriách 1-5 ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 733 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/vyrocne_spravy_organizacii_rezortu/04sukl.doc

 4. 825 08 B r a t i s l a v a 26 ... o činnosti Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ... v Bratislave za rok 2 0 0 2 ... 2. Poslanie a strednodobý výhľad ústavu ... P R Í L O H Y ... Inšpekcie, náhodný odber vzoriek ...
  Dátum: 16. októbra 2011  Veľkosť: 449 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/dokumenty/vyrocne_spravy_organizacii_rezortu/02sukl.doc

 5. v y h l a s u j ... miest určených na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ... je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ...
  Dátum: 15. novembra 2020  Veľkosť: 50 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/mom/Verejny-navrh-na-uzatvorenie-zmluvy-o-spolupraci-pri-zriaďovani-a-prevadzkovani-MOM.docx

 6. v y h l a s u j ... miest určených na vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ... je povinný zabezpečiť vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu a následnú diagnostiku ...
  Dátum: 15. januára 2021  Veľkosť: 57 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/tlacove_spravy/mom/IV-vyzva_na_MOM.docx

Strana 1 z 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>