Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 610

 1. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a ...
  Dátum: 14. mája 2024  Veľkosť: 103 KB
  https://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 2. ​​Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ... Skupinové povolenia na terapeutické použitie neregistrovaných ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 30. apríla 2024  Veľkosť: 75 KB
  https://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 3. z dôvodu ochorenia COVID-19, možno priložiť čestné vyhlásenie s uvedením informácie o tom, že v čase predloženia vyhlásenia nemal občan členského štátu alebo občan tretieho ...
  Dátum: 20. februára 2024  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 4. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice - Výstavba nového urgentného príjmu a ... Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby_CS_2. fáza ...
  Dátum: 11. apríla 2024  Veľkosť: 84 KB
  https://www.health.gov.sk/?Semafor-NsP-Prievidza

 5. Fakultná nemocnica AGEL Skalica - Novostavba lôžkového pavilónu - internistických disciplín ... Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby ...
  Dátum: 11. apríla 2024  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Semafor-FN-AGEL-Skalica

 6. Národný onkologický ústav - Rekonštrukcia a nadstavba pavilónu M ... Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby ...
  Dátum: 12. apríla 2024  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?Semafor-NOU-pavilon-M

Strana 1 z 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 70 100 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 280

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin, čo môžem kedykoľvek na vyzvanie Ministerstva zdravotníctva SR ako Vykonávateľa pre Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky preukázať ...
  Dátum: 13. decembra 2023  Veľkosť: 59 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Oznamenia/Priloha-c_3-Cestne-vyhlasenie.docx

 3. Adresa (sídla):Kollárova 4248/2, 036 01 Martin ... EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ... Z uvedeného dôvodu sa Prijímateľ vyhlasuje za veľký ...
  Dátum: 14. decembra 2023  Veľkosť: 62 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/UN-MT/01_5_Cestne_vyhlasenie_VP.docx

 4. EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ... Z uvedeného dôvodu sa žiadateľ vyhlasuje za veľký podnik. ...
  Dátum: 28. novembra 2022  Veľkosť: 62 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-2-Priloha-c-2_cestne_vyhlasenie_VP.docx

 5. ČESTNÉ vyhlásenie – INFORMÁCIE O KvalifikÁCII MSP ... prípade, že údaje uvedené v  čestnom vyhlásení vrátane jeho príloh, doplňujúcich hárkov a vyhlásení nebudú pravdivé, zmluva o poskytnutí prostriedkov ...
  Dátum: 1. decembra 2010  Veľkosť: 587 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/kamenne-hospice/05-1-Priloha-c-1_cestne_vyhlasenie_MSP.docx

 6. Názov:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica ... EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným ...
  Dátum: 13. októbra 2023  Veľkosť: 68 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/plan-obnovy/Vystavba-FNsP-BB/01-2_Priloha_c_5_Zmluvy_cestne_vyhlasenie_o_velkosti_podniku.docx

Strana 1 z 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>