Hľadali ste: Vyhlásenia

Stránky a články

Počet výsledkov: 380

 1. Legislatíva obsahuje prehľad základných právnych predpisov a niektoré operatívne akty riadenia, na základe ktorých predovšetkým SHM rezortu zdravotníctva konajú a rozhodujú alebo upravujú práva a ...
  Dátum: 23. septembra 2020  Veľkosť: 99 KB
  https://www.health.gov.sk/?legislativa-okm

 2. Vyhlásenie obsahuje (vzor vyhlásenia je k dispozícii ... priloženými k vyhláseniu je zdravotnícky pracovník povinný do ôsmich dní ... roka je povinný opätovne predložiť MZ SR už len vyhlásenie raz ...
  Dátum: 25. septembra 2017  Veľkosť: 76 KB
  https://www.health.gov.sk/?uznavanie-kvalifikacii-docasny-vykon-povolania

 3. druhy-program-spolocenstva-v-oblasti-zdravia-na-roky-2008-2013-zakladne-informacie ... roky tvoria základný východiskový dokument pre vyhlásenie výziev. Výzvy sú vyhlasované raz ročne ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 70 KB
  https://www.health.gov.sk/?druhy-program-spolocenstva-v-oblasti-zdravia-na-roky-2008-2013-zakladne-informacie

 4. ​​Oznamy Kategorizačných komisií a Kategorizačných rád ... Zoznam členov Kategorizačnej komisie pre lieky ... Vzor vyhlásenia o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu – elektronický formulár​​ ...
  Dátum: 31. augusta 2020  Veľkosť: 73 KB
  https://www.health.gov.sk/?kategorizecia-a-uuc

 5. ​​​Od 1. júla 2018 je ambulantná pohotovostná služba: ... ·v pracovných dňoch od 16.00 – 22.00 h. ...  poskytovaná na viacerých miestach ako doteraz ... Po 22.00 h. boli ambulantné pohotovosti vyťažené minimálne ...
  Dátum: 4. marca 2020  Veľkosť: 130 KB
  https://www.health.gov.sk/?pohotovosti-po-novom

 6. ​Programové vyhlásenie vlády ... Kategorizácia a ceny od 1.1.2012 ...
  Dátum: 27. februára 2012  Veľkosť: 69 KB
  https://www.health.gov.sk/?uvod

Strana 1 z 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >>

Dokumenty

Počet výsledkov: 240

 1. Vyhlásenie o skutočnosti nasvedčujúcej vylúčeniu z prejednávania vo veci kategorizácie a cenotvorby ... Vyhlasujem, že nie sú mi známe žiadne skutočnosti nasvedčujúce vylúčeniu z prejednávania veci podľa ...
  Dátum: 5. januára 2016  Veľkosť: 38 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/dokumenty/Vyhlasenie_skutocnosti_nasvedcujucej_vyluceniu.docx

 2. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 53 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-53-2017.doc

 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 61 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-45-2017.doc

 4. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-43-2017.doc

 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-52-2017.doc

 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony, ... čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby, ... čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov, ...
  Dátum: 30. mája 2017  Veľkosť: 54 KB
  https://www.health.gov.sk/Sources/kategorizacia/Vyhlásenie V-46-2017.doc

Strana 1 z 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >>