Posúdené mamografické pracoviská, ktoré odporúčame zaradiť do mamografického skríningu a zazmluvniť zdravotnými poisťovňami:

1. Preventívne centrum OÚSA, Bratislava
2. Nemocničná a.s., Malacky
3. Sv. Vincent - rádiológia, s.r.o., Prievidza
4. FN s poliklinikou Nové Zámky
5. JESSENIUS - diagnostické centrum a.s., Nitra
6. Rádiologická klinika,s.r.o., K dolnej stanici 18, 911 01 Trenčín
7. Rádiologická klinika OÚSA, Bratislava – vyššie doriešujúce pracovisko

Posúdené mamografické pracoviská, ktoré odporúčame zaradiť do mamografického skríningu s podmienkou a zazmluvniť zdravotnými poisťovňami po odstránení zistených nedostatkov:

1. MRI,s.r.o., Starohájska 2, 917 01
2. Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
3. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov, Hollého 14, 08181 Prešov
4. NsP Š. Kukuru Michalovce, a.s., Špitálska 2, 071 01 Michalovce
5. Vranovská nemocnica, a.s. , M.R.Štefánika 187/177, Vranov nad Topľou
6. Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, 929 01Dunajská Streda
7. MammacentrumSv.Agáty Banská Bystrica, a.s., T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
8. Novamed,s.r.o., Bernolákova 10, 974 05 Banská Bystrica
9. Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad
10. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. , Jánskeho 1 , 05201 Spišská Nová Ves
11. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Predseda DOPS
 
Dátum aktualizácie:  14. marca 2019