​Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Inštitútom zdravotnej politiky v uplynulých mesiacoch realizovalo komplexnú revíziu kategorizovaného špeciálneho zdravotného materiálu. Z nej vyplýva, že v kategorizačnom zozname sa nachádzajú aj položky, ktoré neboli za posledné roky ani raz použité v žiadnom zdravotníckom zariadení. Tie plánuje Kategorizačná komisia MZ SR zo zoznamu vyradiť a vytvoriť tak priestor pre vstup nového moderného špeciálneho materiálu do systému. Tým, že sa dané položky nepoužívajú, tak toto opatrenie nebude mať žiadny dopad na pacientov a kategorizačný zoznam sa „vyčistí“ o položky, ktoré nikto nepoužíva.
 
Mnohé  z týchto nepoužívaných ŠZM patria k tým najdrahším v príslušných skupinách a tým umelo zvyšujú cenu pri vstupe nového moderného špeciálneho materiálu do kategorizácie. „Mnohé z položiek pretrvávali v kategorizačnom zozname zo špekulatívnych dôvodov alebo z nedôslednosti,  čím sa neúmerne zvyšovali ceny pri vstupe ostatných nových položiek. To samozrejme nie je v poriadku,“ zhodnotil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
 
„Ak sa nejaká položka nepoužila ani raz za posledných 24 mesiacov, tak je zbytočné, aby bola zaradená v kategorizačnom zozname, ktorý má byť aktuálny a prehľadný. Zákon pritom umožňuje ešte prísnejší postup a vyradiť taký ŠZM, ktorý sa nepoužíva viac ako 6 mesiacov,“ uviedol riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky Martin Smatana.
 
Čo je kategorizovaný špeciálny zdravotnícky materiál?
 
Špeciálnym zdravotníckym materiálom je zdravotnícka pomôcka používaná pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ako nevyhnutná súčasť zdravotných výkonov, ktorá zásadne ovplyvňuje medicínsku úspešnosť týchto zdravotných výkonov a  ktorá sa dočasne alebo natrvalo stáva súčasťou tela pacienta. Kategorizované špeciálne zdravotnícke materiály sú zdravotné pomôcky zaradené v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia.