​Ministerstvo zdravotníctva SR organizuje v dňoch 11. – 12. júla 2018 expertnú konferenciu v rámci predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine (SK V4 PRES). Ide o prvé stretnutie členov pracovnej skupiny V4, ktorého témou je lieková politika a ľudské zdroje. Experti sa na podujatí zhodli, že krátkodobá alebo dlhodobá nedostupnosť liekov je globálnym problémom, ktorý v poslednom období postihuje aj krajiny Európskej únie. Nedostupnosť ovplyvňuje všetky skupiny liekov a môže negatívne ovplyvniť zdravotnú starostlivosť o pacientov. Cieľom slovenského predsedníctva V4 je identifikovať dôvod nedostupnosti liekov a nájsť riešenie. Počas konferencie sa zástupcovia MZ SR budú snažiť, aby s kolegami z V4 našli vzájomnú zhodu pri čo najväčšom okruhu spoločných tém.
V4-konferencia-1.jpgPrvé stretnutie členov pracovnej skupiny V4, ktorého témou je lieková politika a ľudské zdroje