​Minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa v dňoch 11. a 12. septembra zúčastňuje na 67. zasadnutí Regionálneho výboru WHO EURO v Budapešti. Ide o pravidelné jesenné stretnutie vrcholných zástupcov a odborníkov členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie európskeho regiónu.
Zasadanie sa zameriava na viaceré témy, ako napríklad zlepšovanie životného prostredia a zdravia, posilňovanie spolupráce členských štátov na zlepšovaní prístupu k liekom v európskom regióne WHO, či urýchlenie implementácie medzinárodných zdravotných predpisov a posilňovanie laboratórnych kapacít. Regionálna riaditeľka WHO pre Európu Zsuzsanna Jakab predstavila najvýznamnejšie oblasti práce WHO EURO za uplynulé dva roky.  Minister zdravotníctva Tomáš Drucker na dnešnom rokovaní vystúpil s prejavom, kde sa dotkol napríklad aj problematiky prenosných aj neprenosných chorôb, či antimikrobiálnej rezistencie.
Slovenský minister zároveň v Budapešti podpísal pravidelnú dvojročnú dohodu o spolupráci (BCA) medzi MZ SR a Regionálnym úradom WHO pre Európu na roky 2018 - 2019. Dohoda sa zameriava na témy ako napríklad prenosné a neprenosné ochorenia, či podpora zdravia. Slovensko je lídrom v agende týkajúcej sa boja proti tuberkulóze.