​Sociálny balíček, odmeňovanie zdravotníkov, vzdelávanie sestier, zákon o dlhodobej starostlivosti, financovanie zdravotníctva, ale aj pokračovanie 26-tich kľúčových projektov pre lepšie zdravotníctvo z dielne exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. To boli kľúčové témy na stretnutí ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej a zástupcov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb na čele s predsedom Antonom Szalayom.
Andrea Kalavská na stretnutí ubezpečila, že ministerstvo je aktívne v rokovaní o sociálnom balíčku. „V rámci sociálneho balíčka rokujeme o navýšení miezd zdravotníckych pracovníkov,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská. 
„Oceňujeme aktívny prístup ministerstva a veríme, že navýšenie mzdy za odvedenú prácu zamestnanci uvítajú,“ zhodnotil predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay.
Zdravotníctvo tento rok pocíti aj racionalizačné opatrenia v zmysle odstránenia neefektívnych výdavkov. Kroky, ktoré rezort zrealizoval ešte minulý rok, by sa tak v praxi podľa prognózy zdravotných poisťovní mali pozitívne odraziť teraz.
„Reálne vrátenie úspor do rezortu nastane až tento rok, nakoľko sme mali poníženú výdavkovú bázu, ale príjmy rástli štandardným tempom nárastu. Rok 2018 bude preto rokom, kedy sa zdroje vrátia, a to cca 65 mil. eur do ústavnej starostlivosti, 50 mil. eur do ambulantnej starostlivosti, 15 mil. eur pôjde do sociálnej či dlhodobej starostlivosti, a taktiež do iných oblastí, ktoré boli určené v rámci Projektovej kancelárie MZ SR, alebo priorít vyhlásenie vlády,“ zhrnul riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martin Smatana. Na ministerstve zdravotníctva sa už v súčasnosti realizujú prípravy na Revíziu výdavkov č. 2.
Na stretnutí sa diskutovalo aj o finančnom krytí regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ministerka zdravotníctva zástupcov Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb ubezpečila, že všetky kroky ministerstva sa realizujú tak v prospech pacientov, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Prinášanie transparentných a efektívnych opatrení patrí medzi základné piliere rezortu.