​Ministerstvo zdravotníctva pokračuje v efektívnom a transparentnom nakladaní s verejnými prostriedkami.  Rezort odštartoval ďalšie centrálne obstarávanie, tentoraz na nákup počítačov, notebookov, monitorov, skenerov či tlačiarní do nemocníc.  Cieľom je obnoviť zastaranú techniku  a zlepšiť podmienky v zdravotníckych zariadeniach aj s prihliadnutím na implementáciu nového úhradového mechanizmu – DRG, ktorý sa v súčasnosti aplikuje už takmer vo všetkých nemocniciach. To vyžaduje adekvátne technické zázemie.
 
Nové počítače, notebooky, monitory, skenery a tlačiarne do nemocníc
 
Ministerstvo zdravotníctva uvedený nákup realizuje za účelom modernizácie zastaranej techniky v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom je obstarať počítačovú techniku do nemocníc za čo najlepšiu cenu. „Výsledkom verejnej súťaže budú dvaja úspešní uchádzači, s ktorými bude uzavretá rámcová dohoda na obdobie troch rokov. Výber dvoch úspešných uchádzačov bude zrealizovaný prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie.  Následne budú v druhom kole títo dvaja dodávatelia v elektronickej aukcii súťažiť znovu, čím sa vytvorí ďalší priestor na zníženie konečnej ceny,“ vysvetlil postup minister zdravotníctva Tomáš Drucker.
Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 9 mil. eur bez DPH so záručnou dobou nakúpenej techniky 3 až 5 rokov.
Ministerstvo zdravotníctva už úspešne zrealizovalo centrálny nákup CT prístrojov, aktuálne realizuje verejnú súťaž na nákup nových postelí pre pacientov do nemocníc a na dátové a mobilné služby.
"Nepochybujem o tom, že centrálne obstarávania sú správna cesta. Ukázalo nám to aj centrálne obstarávanie CT prístrojov, vďaka ktorému už dnes nakupujú nemocnice aj s viac ako 50%-nými úsporami. Som presvedčený, že aj v tomto prípade dosiahneme výrazné úspory a zdravotnícke zariadenia dokážu s rovnakým rozpočtom obstarať kvalitnejšiu techniku a vybavenie,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva T. Drucker.
Centrálne obstarávanie je realizované pre viac ako sto zariadení - pre štátne rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, pre akciové spoločnosti, ktorých akcionárom je Ministerstvo zdravotníctva SR, neziskové organizácie, ktorých zakladateľom resp. spoluzakladateľom je MZ SR a pre štátne podniky v pôsobnosti rezortu.