​Koncept najväčšej nemocnice na Slovensku má reálne kontúry. Ministerstvo zdravotníctva predložilo do medzirezortného pripomienkového konania „Koncepciu rozvoja novej Univerzitnej nemocnice Bratislava a návrh realizácie výstavby novej univerzitnej nemocnice v Bratislave“. Cieľom je poskytovanie špičkovej zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. Materiál obsahuje základné informácie o reorganizácii súčasného profilu Univerzitnej nemocnice v Bratislave, koncepciu nového univerzitného vzdelávania, investičnú činnosť pre výstavbu novej Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy a investičnú činnosť pre rekonštrukciu Univerzitnej nemocnice Ružinov.  

Špičková nemocnica v hlavnom meste

Súčasný stav vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave si vyžaduje už niekoľko dekád významnú koncepčnú zmenu a investíciu. „Som rád, že sa nám podarilo zhotoviť materiál, ktorý slovenské zdravotníctvo významne posunie vpred. Po detailnej príprave a konzultáciách so všetkými dotknutými stranami vrátane odbornej obce sme predstavili návrh modernej nemocnice. Cieľom je, aby  okrem špičkovej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zároveň ponúkala najkvalitnejšie podmienky pre výučbu  budúcich zdravotníkov,“ povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker. „V komplexe novej Univerzitnej nemocnice budú teda vysokošpecializované medicínske oblasti naviazané na vedecko-výskumné pracoviská,“ vysvetlil šéf rezortu. Ministerstvo zdravotníctva predložilo materiál po dôkladnej analýze a konzultácii so Slovenskou lekárskou komorou, Slovenskou lekárskou spoločnosťou, Lekárskou fakultou UK v Bratislave, Slovenskou zdravotníckou univerzitou, problematiku rezort konzultoval aj s Úradom pre verejné obstarávanie, Inštitútom finančnej politiky, ale aj so zástupcami Slovenskej akadémie vied.

Najkvalitnejšia zdravotná starostlivosť v krajine a výučbová základňa na Slovensku

V novej nemocnici budú aj centrá excelentnosti, ktoré budú poskytovať pacientom s vybranými diagnózami komplexný servis a najšpičkovejšiu zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou v krajine. Pôjde o najmodernejšie vybavené centralizované pracovisko na  Slovensku.
Základom novej Univerzitnej nemocnice Bratislava je medicínska reprofilizácia a zmena konceptu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výstavba novej univerzitnej nemocnice je zásadným prostriedkom pre implementáciu týchto zmien. Výsledkom bude poskytovanie kvalitnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave, ako aj v celej Slovenskej republike.
„Prezentované riešenia v predloženom materiáli považujeme za najefektívnejšie, realizovateľné v najkratšom čase a v rámci kooperácie s akademickou obcou a výskumom zabezpečia vysokokvalitnú starostlivosť, vzdelávanie a výskum pre budúce generácie,“ zhodnotil minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Lokalita novej nemocnice

Materiál posudzoval štyri lokality v rámci hlavného mesta. Posudzoval sa nedostavaný areál Rázsochy a lokalita Ružinov, ktoré sú najpravdepodobnejším variantom. Na základe analýzy sa vylúčili lokality na území okrajovej časti Bratislavy a areál Patrónky z minulosti posudzovaného PPP projektu.
Nemocnica na Rázsochách by mala byť uvedená do prevádzky v roku 2022 a predpokladané náklady na jej výstavbu sú na úrovni 263 mil. Eur s DPH, náklady na rekonštrukciu Ružinova sú rátané na 80 mil. Eur s DPH.