​MZ SR vníma trvalú potrebu rozvoja Všeobecnej nemocnice s poliklinikou vo Veľkom Krtíši, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR. Stabilizácia a rozvoj nemocnice sú dôležité aj vzhľadom na spádovú oblasť, v ktorej sa toto koncové zdravotnícke zariadenie nachádza. Ide o druhého najväčšieho zamestnávateľa v okrese s počtom obyvateľov 50-tisíc, vzhľadom na vysokú mieru nezamestnanosti, chorobnosti, málo rozvinutú infraštruktúru a chýbajúce železničné spojenie, je zachovanie tejto nemocnice dôležité. V budúcnosti MZ SR plánuje do tejto nemocnice aj investície formou kapitálových výdavkov. Po dnešnom stretnutí sa na tom zhodli minister zdravotníctva Tomáš Drucker a vedenie nemocnice. Podobne má v pláne rezort postupovať aj prípade viacerých regionálne dôležitých menších nemocníc, ako napríklad vo Svidníku či v Snine, ktoré neboli zaradené do siete urgentných príjmov.