Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Mario Mikloši 22. februára 2016 prijal na pôde MZ SR viceguvernéra vlády Dolného Rakúska Wolfganga Sobotku.
Témou rokovania bola cezhraničná spolupráca v oblasti zdravotníctva medzi Rakúskom a Slovenskou republikou. Rokovanie sa týkalo aj pripravovanej medzištátnej zmluvy medzi Dolným Rakúskom a Bratislavským regiónom. Zmluva bude zohľadňovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj infraštruktúru oboch zainteresovaných strán, pričom projekt ráta s ich prepojením.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Mario Mikloši prijal delegáciu na čele s viceguvernérom vlády Dolného Rakúska Wolfgangom Sobotkom