​Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Stanislav Špánik sa v dňoch 20. a 21. júla zúčastnil na Neformálnej Rade ministrov zdravotníctva EÚ v estónskom Tallinne. Hlavnými témami rokovaní v Estónsku, ktoré momentálne predsedá Rade Európskej únie, boli lepší prístup k zdravotníckym informáciám a otázky súvisiace so škodlivým užívaním alkoholu.
Prvou témou ministerských rokovaní bola digitálna inovácia v oblasti zdravotnej starostlivosti a údajov, nakoľko lepší prístup k zdravotníckym informáciám a ich bezpečné používanie spolu s novými technológiami môže pozitívne ovplyvniť zdravie občanov. Diskutovali o tom, ako zlepšiť prístup občanov k ich vlastným zdravotným údajom a aké nástroje sú potrebné na to, aby ich ľudia lepšie kontrolovali a spravovali bezpečným a pohodlným spôsobom. „Slovensko už má rozvinutý Národný portál zdravia, ktorý je vstupnou bránou pre služby elektronického zdravotníctva – zdravotné záznamy občanov, kde sa k ním budú môcť dostať a kontrolovať ich online,“ uviedol štátny tajomník Stanislav Špánik. 
Neformálna rada zároveň otvorila diskusiu o súčasnom vývoji alkoholovej politiky na úrovni Európskej únie, nakoľko škodlivé užívanie alkoholu má negatívny vplyv na zdravie jednotlivcov, dochádza aj k narušeniu osobných vzťahov, ako aj k narušeniu spoločnosti ako celku. „Alkohol je najčastejšie užívaná legálna droga s dlhou tradíciou. Spoločnosti ho tolerujú v obrovskom rozsahu, aj napriek jeho škodlivému vplyvu na zdravie a sociálne vzťahy. Podľa záverov WHO prílišná konzumácia alkoholu spôsobuje viac ako 60 ochorení,“ vyhlásil štátny tajomník MZ SR, ktorý pripomenul, že Slovensko v tejto súvislosti prijalo viacero opatrení. Vláda zároveň na svojom poslednom júnovom rokovaní schválila Komplexnú správu o plnení úloh jednotlivých rezortov vyplývajúcich z Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.
Európski ministri sa zamerali na identifikáciu hlavných nedostatkov a výziev v súvislosti s alkoholom a zároveň sa snažili načrtnúť ďalšie kroky v oblasti cezhraničného marketingu alkoholických nápojov, označovania alkoholických nápojov a cezhraničného obchodu.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Stanislav Špánik na Neformálnej Rade ministrov EÚ