Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo publikáciu s názvom „Prehľad slovenského zdravotníckeho systému“ (Health System in Transition), ktorá v 7 kapitolách sumarizuje všetky oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovania, zdravotného stavu či efektivity. Kapitolu venujúcu sa 26 projektom, ktoré sú súčasťou programu zmien pre lepšie zdravotníctvo, predstavil minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. Publikácia je vydávaná v 5-ročných intervaloch a autorský tím vyberajú zástupcovia Európskej komisie a WHO. Tohtoročnú edíciu napísal kolektív pod vedením riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Martina Smatanu. Na neformálnom podujatí sa zúčastnili predstavitelia WHO Ewout van Ginneken a Anne Spranger, riaditeľka Kancelárie WHO v SR Darina Sedláková, Daniela Kandilaki a Peter Pažitný z Ekonomickej univerzity v Prahe a ďalší zástupcovia zdravotníckeho sektora a médií.

  Ministerstvo zdravotníctva SR predstavilo publikáciu