​Virologické laboratórium v Hamburgu pred niekoľkými hodinami potvrdilo vírus Zika u pacientky z Prešova, ktorá bola 24. 2. 2016 v skorých ranných hodinách hospitalizovaná vo FNsP J. A. Reimana v Prešove.
Pacientka sa vrátila z Južnej Ameriky, kde sa nakazila, s príznakmi nešpecifikovaného vírusového ochorenia nezávažného priebehu. Priebeh liečby bol dobrý, pacientka bola poučená a prepustená do domáceho ošetrenia už v piatok.
Z vírusu Zika netreba robiť paniku. Vírus spôsobuje mierne ochorenie, ktoré po niekoľkých dňoch odznie. Nebezpečenstvo Zika vírusu spočíva v jeho predpokladanom vplyve na novorodencov matiek, ktoré sa vírusom nakazili počas tehotenstva. Vírus Zika pravdepodobne spôsobuje u takýchto novorodencov vznik mikorocefálie, t. j. neprimerane malú hlavu. Tento stav je sprevádzaný rôznymi neurologickými poruchami a záchvatmi. Pri poruche je výrazne ovplyvnený intelektuálny vývin jedinca, poruchy motoriky sa môžu prejaviť až v neskoršom veku. Podľa dostupných informácií až u 80 % nakazených môže infekcia prebiehať bez klinických príznakov a infikovaná osoba nezistí, že bola infikovaná vírusom Zika. Približne 20 % nakazených osôb vírusom Zika má klinické príznaky ochorenia. Ochorenie sa prejavuje zvýšenou teplotou (<38,5 °C), bolesťami kĺbov, prípadnými opuchmi najmä menších kĺbov na rukách a nohách, kožnými vyrážkami, ktoré sa šíria z tváre na telo, zápalom spojoviek a chrípke podobnými príznakmi (bolesť hlavy, svalov, únava a podobne). Špecifická liečba ochorenia zatiaľ neexistuje. Liečba príznakov ochorenia spočíva v podávaní bežne dostupných liekov proti bolesti a horúčke a v dostatočnom prísune tekutín.
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pripravil „Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom Zika“: http://www.uvzsr.sk/docs/info/epida/Usmernenie_HH_SR_v_suvislosti_s_virusom_Zika.pdf
Toto usmernenie bolo distribuované na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR; vedúcim hygienikom kompetentných ministerstiev, lekárom VÚC, krajským infektologickým pracoviskám, zdravotníckym zariadeniam a pod. ÚVZ SR zabezpečuje diagnostiku vírusu Zika v odôvodnených prípadoch v spolupráci so zahraničnými laboratóriami (v súlade s vyššie uvedeným usmernením). Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém rýchleho varovania (EWRS) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Hrozba infekcie vírusu je možná pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný prostredníctvom komárov Aedes aegypti aktuálny zoznam tu:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx
Cestovať do týchto krajín sa neodporúča tehotným ženám, resp. ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený. Občania Slovenskej republiky by pri cestách do oblastí postihnutých ochorením mali dodržiavať preventívne opatrenia zamerané na prevenciu uštipnutia komármi. Informácie k preventívnym opatreniam má ÚVZ SR zverejnené na webovej stránke www.uvzsr.sk. Prevencia spočíva v celodennom používaní repelentov, ktoré by mali obsahovať 30 % aktívnej látky DEET. Dôležité je nosenie vhodného odevu minimalizujúceho bodnutie komárom (dlhé rukávy a dlhé nohavice), používanie moskytiér a vyhýbanie sa oblastiam, ktoré sú zamorené komármi. Cestovatelia by si mali všímať príznaky infekcie Zika vírusom, a v prípade podozrenia vyhľadať odbornú zdravotnú starostlivosť a informovať lekára o pobyte v oblasti postihnutej Zika vírusom.
Národná transfúzna služba SR vypracovala usmernenie v súvislosti s výskytom vírusu Zika vo vzťahu k darcovstvu krvi. Pre darcov krvi, ktorí navštívili krajiny Južnej a Strednej Ameriky, vrátane Karibskej oblasti a tiež Kapverdských ostrovov, platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania. Odporúča sa nebrať krv od darcov, ktorí mali pohlavný styk s partnerom, u ktorého bolo diagnostikované ochorenie Zika a s partnerom, ktorý žil alebo cestoval do oblasti postihnutej Zika vírusom v priebehu 3 mesiacov pred pohlavným stykom. Takéhoto darcu je treba vylúčiť z darovania krvi na 28 dní po poslednom pohlavnom styku. Cieľom usmernenia, resp. preventívneho opatrenia je eliminovať riziko zavlečenia vírusu Zika do zásob krvi v SR, a tým chrániť pacientov pred možným prenosom vírusu transfúziou.