- názov a sídlo osoby: Fórum života, o.z., Heydukova 14, 811 08 Bratislava
- meno a priezvisko odborného zástupcu osoby: Mgr. Patrik Daniška
- webové sídlo ososby: www.forumzivota.sk a www.zachranmezivoty.sk
- telefónne číslo a e-mailová adresa osoby: 0911 756 026, info@zachranmezivoty.sk